MyBlueDay! - profesionální záchrana dat z karty

Profesionální záchrana dat z karty

Záchrana dat z poškozené karty

Provádíme obnovu dat z karty použité v jakémkoliv zařízení. Může se jednat o profesionální nebo amatérskou videokameru, digitální zrcadlovku DSLR nebo digitální kompakt, mobilní telefon, tablet atp.

Máte ztracená data na paměťové kartě? Potřebujete zachránit fotky a videa z paměťové karty? V MyBlueDay se již od roku 1998 specializujeme na obnovu dat z poškozených digitálních nosičů dat. Obnova dat z paměťové karty patří vzhledem k velmi širokému rozšíření paměťových karet a charakteru jejich použití mezi často řešené situace. Díky tomu dokážeme na základě zkušeností řešit i značně komplikované stavy, které vyžadují specifické technické vybavení. čtěte více »

Ztracená data na kartě mohou být z mnoha různých příčin. Mezi nejzákladnější dělení patří ztráta dat způsobená uživatelskou chybou nebo selháním karty jako takové. Dále může být ztráta dat na kartě způsobená poškozením vlastní paměťové karty (paměťová karta je poškozená), nebo poškozením dat na kartě (karta je funkční)

A v kterých případech vám můžeme zachránit data na paměťové kartě?

 • paměťová karta byla naformátována ve foťáku, kameře nebo čtečce karet
 • videa nebo fotky na kartě byly smazány libovolným zůsobem
 • paměťová karta chce zformátovat, i když obsahuje soubory
 • ve foťáku nebo kameře jsou fotky vidět, v počítači již vidět nejsou
 • po vysunutí karty z foťáku a vložení do čtečky karet karta není přístupná, nebo není vůbec vidět. Po vložení karty zpět do foťáku je zobrazena chybová hláška a fotky na paměťové kartě již nejsou k dispozici
 • v počítači jsou zobrazeny pouze některé fotky a videa, jiné chybí, ačkoli nebyly smazané
 • během focení nebo natáčení zahlásí fotoaparát nebo kamera hlášku "CHYBA KARTY" nebo obdobné chybové hlášení
 • paměťová karta je zlomená, nalomená, nebo jinak fyzicky poškozená
 • paměťová karta nefunguje, neví o ní ani fotoaparát, kamera nebo čtečka


Informace ke stažení (cca 720kB, licence Všechna práva vyhrazena © MyBlueDay! )

1. pomoc při ztrátě dat na paměťové kartě

Volejte NONSTOP podporu na lince 722 150 150
V pracovní době (9.30-18.00) je dále možné využít linky (00420) 728 150 150

Máte smazaná data na kartě? Vaše paměťová karta je nefunkční? Přišli jste o data na paměťové kartě z jiného důvodu? Nepanikařte!
Pokud je karta nefunkční, případně je vyžadováno naformátování karty, zkontrolujte následující: Je karta ve foťáku nebo čtečce vložena správně? Máte použitý vhodný kabel pro připojení? Pokud kontrola připojení paměťové karty nepomohla, postupujte následujícím způsobem.
Kartu neformátujte, nefoťte na ní, neukládejte žádná data !
Pokud chcete zachovat maximální šanci na obnovu dat z karty, kartu nepoužívejte! Vyjměte ji z foťáku, kamery nebo telefonu. Ponecháním karty v zařízení, obzvlášte v telefonu (Android) riskujete přepsání původních dat.
Pokud potřebujete situaci konzultovat, volejte kdykoliv naši NONSTOP linku 722 150 150
Paměťovou kartu nám doručte osobně nebo zašlete k bezplatné diagnostice (kam a jak doručit kartu). Po bezplatné diagnostice vám zavoláme a sdělíme Vám příčinu nedostupnosti dat (pokud to není jasné), jaká je šance na obnovu dat a kolik Vás bude obnova dat z karty stát, pokud budete s obnovenými daty spokojeni.

Z jakých typů paměťové karty umíme zachránit data

Paměťová karta Secure Digital SD

Secure Digital SD SDHC SDXC

Secure Digital (zkratka SD) je paměťová karta používaná v přenosných zařízeních včetně digitálních fotoaparátů, přenosných počítačů a mobilních telefonů.
Zajímá mě: záchrana dat z karty SD


Compact Flash CF

CompactFlash (CF) byl původně typ zařízení pro ukládání dat používané v přenosných elektronických zařízeních. Dnes se CF karty používají v profesionálních digitálních fotoaparátech a kamerách.
Zajímá mě: obnova dat z karty CF

Paměťová karta Compact Flash

Paměťová karta Secure Digital microSD

Secure Digital microSD

MicroSD je formát výměnné flash paměťové karty, který je odvozen od formátu SD. Tento formát se využívá především v oblasti mobilních telefonů, ale i v přenosných GPS zařízeních, přenosných přehrávačů médií, digitálních přehrávačů hudby.
Zajímá mě: záchrana dat z MicroSD

Často kladené dotazy na obnovu dat z karty

 • Mám paměťovou kartu která je téměř nová a již nefunguje, je to možné? Co mám dělat když potřebuji zachránit data z karty?

  To, že je poškozená paměťová karta která je téměř nová je bohužel poměrně běžné. Paměťové karty jsou technicky jednoduchá elektronická zařízení, využívajících hi-endových technologií, a jako taková se mohou samosebou poškodit buď spontánně, nebo externím (vnějším) vlivem. To, zda-li může být zvýšená poruchovost u některých modelů paměťové karty (nebereme v potaz závady zaviněné uživatelsky) důsledkem technologických chyb, špatných výstupních kontrol nebo je důsledkem tlaku na nízkou cenu, tedy odpovědi na tyto otázky by byly spíše spekulativní. Pokud se Vám tedy již paměťová karta dat poškodí, máte na výběr z následujícího: 1) Na kartě nemáte nic podstatného, pak kartu reklamujete a dostanete novou, případně ji bezpečně zlikvidujete. 2) Na paměťové kartě máte data, o která nechcete přijít. Pokud budete kartu reklamovat, běžně obdržíte novou, ale starou odevzdáte, což znamená definitivní ztrátu dat (velmi záleží na prodejci a osobní domluvě). Variantou tedy je, pokud jsou na paměťové kartě důležitá data, nechat ji podrobit diagnostice (posouzení stavu karty) odborné firmě. Během tohoto posuzování o záruku v žádném případě nepřicházíte.

 • A jak mohu doručit paměťovou kartu? Kde a kdy Vás najdu?

  Buď osobně, nebo jakoukoliv poštovní nebo kurýrní službou. Pokud budete nosič zasílat, nezapomeňte na pečlivé zabalení. Paměťovou kartu vložte do pevnější obálky, nebo malé krabičky. A nezapomeňte přiložit kontaktní údaje, tj. jméno, telefon, email a zpáteční adresu. Zakázky je možné doručit jak osobně tak zásilkou na naši adresu. Otevřeno je každý pracovní den od 9.30 do 18.00

 • Mám obavu z jednoho. Na kartě jsou citlivá fotografie. Jakou mám záruku, že se nedostanou do nepovolaných rukou?

  Veškerá data, se kterými při naší práci přijdeme do styku, jsou zpracovávána v souladu s platnými zákony České republiky, především pak se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Bereme též na vědomí, že svěřená data mohou být předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení §17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění. S ohledem na výše uvedené se zavazujeme je přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám, či jakkoli je využít pro sebe nebo třetí osoby. Jakákoliv manipulace s daty má vždy vztah pouze k plnění zakázky, tj. jejich obnova a rekonstrukce. Vzhledem k charakteru naší práce a k přihlédnutím k případným postihům, pramenících z porušení zákona, je zcela nepřípustné, aby bylo se svěřenými daty nakládáno jinak, než vymezuje zákon. Kopie Vašich souborů jsou po provedené záchraně dat uchovávány maximálně ve dvou verzích, a to jako binární obraz vyhotovený z původního média a dále vlastní data, převedená do adresářových struktur, v podobě v jaké data převezmete. Tyto zálohy jsou uchovávány standardně týden od potvrzeného převzetí, nebo dobu odlišnou, dle konkrétní individuální dohody. Důvodem držení záloh je snaha předejít situaci, kdy dojde k opakované ztrátě dat na dodaném nosiči s obnovenými daty. Po této době jsou uchovávané kopie Vašich dat likvidovány formou přepisu bez možnosti následné obnovy.

 • Na obnovu dat velmi spěchám, je to skutečně urgentní. Co pro mě můžete udělat?

  Pokud je pro Vás rychlá záchrana dat z karty skutečně prioritní, můžeme Vám nabídnout náš NonstopEXPRES režim záchrany dat. Tento režim rychlé záchrany dat je vhodný v případě, že na obnovu Vašich dat nechcete, nebo nemůžete čekat. To, že bude Vaše zakázka řešena v tomto režimu, znamená, že bude mít prioritu před ostatními zakázkami a bude zpracovávána ihned. Tato rychlá záchrana dat z paměťové karty musí být vyhotovena do šesti hodin od potvrzení. Pokud se tak nepodaří, přechází automaticky do režimu STANDARD. V každém případě platí, že před započetím vlastní práce je provedena diagnostika poškozené karty, která určí, je-li možné obnovu v tomto krátkém termínu provést a za jakých podmínek.

 • A zachráníte skutečně všechno a vždy?

  Ne. A také se nikde nechlubíme, že ano. Bylo by to velmi nekorektní, byl by to typický marketingový tah. Jsme přesvědčeni, že situace spojené se ztrátou důležitých dat jsou velmi stresující a vyžadují zcela korektní přístup. Bohužel skutečně mohou nastat situace, kdy i přes veškeré zkušenosti, znalosti a technicko-technologické vybavení, není možné dovést záchranu dat ke zdárnému konci. Smutné je, že se jedná velmi často o případy, kterým říkáme "utrápené". Zpravidla se jedná o poškozenou kartu, na které byl vykonán neodborný zásah. O případech, kdy jsou data na nosiči kompletně, nebo z většiny přepsaná, se snad není nutné ani zmiňovat. Uvědomte si jedno, pokud data na nosiči již nejsou, my si je nevymyslíme.

 • Kolik mě bude vaše práce stát. Tedy, kolik stojí obnova dat?

  Ceny za záchranu dat z paměťové karty se v MyBlueDay řídí platným ceníkem, který je koncipován tak, aby bylo již z chování nosiče nebo povahy ztráty dat zřejmé, do jaké cenové kategorie závada spadá. Nepopisujeme nic neříkající jednotlivé úkony, kterých může být neurčité množství. Určení ceny platné v případě úspěšné záchrany dat z pohledu zákazníka tak vždy odráží konkrétní povahu závady, typ paměťové karty, její mode a režim práce, v kterém bude zakázka zpracována. Tuto cenu, která je konečná a neměnná, vždy určíme po bezplatně provedené diagnostice paměťové karty. Důležité je vědět jedno. Pokud se i přes naší práci záchrana dat na kartě nezdaří k Vaší spokojenosti, nebude Vám nijak účtována Kompletní ceník za obnovu dat.

Kontaktní údaje - jak a kam doručit kartu k záchraně dat

Paměťovou kartu na které máte ztracená data nám můžete doručit k bezplatné diagnostice buď osobně na adresu Prokopovo nám. 8 (viz. níže) každý pracovní den Po až Pá od 9.30 do 18.00, nebo zaslat jakoukoliv poštovní nebo kurýrní službou.

Adresa (příjem a výdej)

MyBlueDay!
Prokopovo nám. 8
13000 Praha 3 – Žižkov

E-mail

Obchodní a fakturační údaje

Zeyerova alej 19
162 00 Praha 6 – Břevnov

IČO 67961916
DIČ CZ7303270040

Mapa místa, kde nás přesně najdete (jak pěšky nebo dopravou)


Jak se k nám dostanete pěšky a pomocí MHD?

Nejsnadněji se dostanete na místo z centra Prahy pomocí tramvajových linek 9, 5 a 26. V opačném směru lze použít stejných linek. Výstupní stanicí je zastávka 'Lipanská' (mezi Olšanským nám. a Husineckou). Po výstupu z tramvajové linky se na Prokopovo náměstí dostanete Chlumovou ulicí (prudce z kopce) po cca třech minutách chůze. Taktéž lze využít autobusových linek č. 133, 175 nebo 207 s výstupní zastávkou Tachovské náměstí. Od zastávky cca 2 minuty chůze ulicí Chlumova.

Jak nejlépe automobilem?

Nejrychlejší způsob dobravy směrem od centra je přes křižovatku 'U bulhara' směr Husitská ulice (ve směru Koněvova, Ohrada). Po podjetí železničního viaduktu pokračovat Husitskou ulicí až k první světelné křižovatce. Po projetí křižovatky v rovném směru (tj. pokračovat Husitskou ulicí) zabočte první ulici do prava (Chlumova ul.). Přímo na Prokopově náměstí jsou k dispozici místa k parkování.

Bankovní spojení

1582343015 / 3030 (AIR BANK)
IBAN:CZ0230300000001582343015

Máte problém se ztrátou dat na kartě? Zeptejte se nás...

Zajímá Vás záchrana dat z paměťové karty? Potřebujete obnovit ztracená data na kartě? Kontaktujte nás a objednejte si záchranu dat z karty v MyBlueDay.

Vaše jméno

Emailová adresa

Kontaktní telefon

Váš dotaz

Odeslané informace budou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Průběh záchrany dat z karty se v MyBlueDay řídí platnými zákony České republiky, především zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Samozřejmostí je následující:
a) Pokud není specifikováno jiným způsobem, jsou zachráněná data z karty archivována max. 48 hodin po předání. Poté jsou nenávratně zlikvidována (přepisem) bez pořízení jakékoliv jejich zálohy. V tomto období by se měl zákazník ujistit, že je schopen dodaná data zpracovat. Po likvidaci našich záloh již není obnova možná. Na požádání je možno sepsat smlouvu o zachování tajemství či jinou specifickou smlouvu dle aktuální potřeby zákazníka.

b) Bereme též na vědomí, že svěřená data mohou být předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení §17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodního zákoníku) v platném znění. S ohledem na výše uvedené se zavazujeme je přímo či nepřímo neužít, nezpřístupnit je třetím osobám či jakkoli je využít pro sebe či třetí osobu.

Více informací o problematice naleznete na stránkách ÚOOÚ

a to v aktuálním znění.Zpět na úvod